Kostnický koncil

Tři papežové, kteří současně vznášejí nárok na apoštolský stolec, rozdělené křest´anstvo, konflikty v celé Evropě – z těchto důvodů se sešli v letech 1414  - 1418 církevní a světští hodnostáři v biskupském městě Kostnici na kostnickém koncilu.

V letech 2014 – 2018 pozve Kostnice opět Evropu k Bodamskému jezeru. 600 let kostnického koncilu bude příležitostí se společně setkat s minulostí a reagovat na poža-davky současnosti a budoucnosti.Kostnický koncil zásadně ovlivnil další vývoj evropských dějin. Zatímco Evropou otřásaly konflikty, byly u Bodamského jezera řešeny teologické, politické a společenské problémy tehdejší doby převážně v dialogu. Tento přístup se osvědčil: dialog, přesahující geografické a kulturní hranice, představuje také v současné době základy koncepce Evropy.