5 let – 5 osobností – 5 témat

Slavnosti, nazvané „Evropa na návštěvě“, se budou v jubilejních letech 2014 – 2018 zabývat fascinujícími osobnostmi a navážou na zajímavá témata kongresu. Pět let je symbolizováno pěti osobnostmi, které zastupují pět témat, aktuálních jak dnes, tak i v minulosti. Kulturní a vědecké akce a akce zábavného charakteru, stejně jako projekty iniciované občany kostnický koncil připomenou a z různých zorných úhlů vytvoří trvalé propojení této historické události se současností a budoucností.