2017 – papež Martin V.

papst-martin 2017

„Rok náboženství“

V roce 1417 byl v Kostnici zvolen nový papež Martin V., který bude v průběhu oslav symbolem roku 2017 jako „Roku náboženství“. V tomto roce bude slaveno pětisté výročí reformace. Dané jubileum bude příležitostí hledat v Evropě dialog různých náboženských vyznání a v regionu Bodamského jezera jej zintenzívnit.