Jubileum přispěje k rozvoji evropského uvědomění!

Kostnický koncil jako významná součást evropských dějin nabízí možnost učit se lépe chápat společ-nou evropskou identitu. Svou účast již přislíbila jak kostnická partnerská města Fontainebleau, Richmond, Tábor a Lodi, tak i další evropská města a regiony, které mají s pozdně středověkým kongresem historickou souvislost.

Velká pozornost bude věnována nabídce programu pro děti a mladistvé. Mladé generaci má být zprostředkován kontakt s Evropou a evropskou historií.