Jubileum spojí Evropu

Ze zemí mezi Rhodem a Rigou, mezi Corkem a Lisabonem cesto-vali účastníci na kostnický koncil, aby zde řešili tři úkoly, které si církev uložila. Volbou papeže Martina V. v Kostnici v roce 1417 splnila církev jen jeden, a sice ukončení církevního schismatu. Nutné reformy byly odloženy. Rozsudky smrti nad Janem Husem a Jeronýmem Pražským byly jednou z příčin husitských válek a vyvolaly neklid v Evropě.

Vedle teologických aspektů hrály velkou roli politické události. Během koncilu byla přijata dalekosáhlá rozhodnutí, která ovlivňují Evropu do současné doby. Zároveň se z města stala křižovatka znalostí a místo soužití mnoha kultur. Mezinárodní program jubilea na tehdejší duchovní atmosféru naváže a oživí znovu kulturní výměnu.