2015 – Jan Hus

hus 2015

„Rok spravedlnosti“

Rok 2015, „Rok spravedlnosti“, ocení českého teologa a reformátora Jana Husa. Hus, který jel do Kostnice, aby zde obhajoval své učení, byl 6. července 1415 odsouzen a upálen. O rok později postihl stejný osud jeho přítele Jeronýma Pražského. Mezinárodní a ekumenické pamětní akce mají připomenout oba statečné a vytrvalé muže a podnítit výměnu názorů nad tématy, jako je např. tolerance, jednání s lidmi jiné víry a hodnoty společnosti a jejich změny.

Vzpomínkový víkend za Jana Husa 03.07. do 06.07.2015