2014 – Král Zikmund

sigismund 2014

„Rok evropských setkání“

Rok 2014, zahajovací rok koncilního jubilea, je věnován králi Zikmundovi, který se sám ustanovil patronem koncilu. „Rok evropských setkání“ by chtěl připomenout různorodost hostů kostnického koncilu a Kostnici znovu učinit místem evropského setkání. Král Zikmund ztělesňuje svou osobou vztah mezi církví a státem, politikou a vírou, napjatý jak v současné době, tak i v době konání koncilu.