Ulrich Richental zobrazil ve své koncilní kronice ženy jen okrajově: jako prodavačky u pojízdných pekařských pecí a trhovkyně prodávající ryby nebo jako skoro anonymní účastnice některého z mnohých procesí. Přitom ale jistě některé z nich k hladkému průběhu koncilu přispěly. K nim patří např. Fida Pfister, u které se ubytoval Jan Hus.

Po Zikmundově boku přicestovala do Kostnice také jeho manželka, královna Barbora Celjská. Pobývala u Bodamského jezera krátce, vyšší kruhy kostnických žen si ji ale díky tomu, že je pozvala k pikniku u Richentala, uchovaly

v paměti.

V r. 1415 odcestovala Barbora do Uher a spravovala samostatně zemi

v Zikmundově nepřítomnosti.

I když nejsou ženy v historických knihách často zmiňovány, je to dnes krásná kurtizána Imperia, která zde v přístavu nezaměnitelně připomíná nejdůležitější událost dějin města. Pokud bychom mohli věřit kronikáři koncilu Ulrichu Richentalovi, nabízelo v Kostnici během koncilu své služby asi 700 oficiálně registrovaných prostitutek. Ty takzvané „domácí" se neodvážil počítat ...