Upálení reformátorů Jana Husa a Jeronýma Pražského v Kostnici mělo v Evropě dalekosáhlé následky. Ještě v současnosti jsou oba připomínáni.

V Kostnici jsou uctíváni v různých částech města. Kromě Jeronýmovy uličky a Husovy ulice připomínají oba muže Husovo muzeum a studentská kolej. Úzké přátelství mezi Kostnicí a českým městem Tábor, které bylo založeno stoupenci Jana Husa, ukazuje, že společná minulost spojuje až po současnost. Každoročně se 6. července setkávají kostničtí občané a čeští hosté u Husova kamene, velkého bludného balvanu, který leží na domnělém místě Husova upálení

od roku 1862.

Od r. 2015 se v Kostnici nacházejí dvě nová umělecká díla. Pískovcová plastika "Cesta ke smíření" autorky Adély Kačabové připomíná poslední Husovu cestu
v Kostnici. Na stěnu bývalého františkánského kláštera na náměstí Stephansplatz byly připevněny vyfrézované bloky, jejichž stín vrhá slovo "PRAVDA". Protějšek se slovy "ZA PRAVDU" se nachází na Betlémské kapli

v Praze.