Pro úspěch kostnického koncilu byly rozhodující organizace a přiřazení účastníků do „národů". Ne všichni jejich zástupci byli duchovní. Stejná práva měli také univerzitní učenci nebo světští vládcové.

V Kostnici bylo zastoupeno celkem pět národů – Italica, Gallicana, Germanica, Anglica a Hispanica. Země byly k nim přiřazeny podle světových stran, a tak

v nich byly i země, které dokonce spolu válčily nebo hovořily různými jazyky.

Tady na ostrově dominikánů jednal francouzský a italský národ. V bývalém františkánském klášteře, dnešní škole Stephansschule, se scházel anglický a německý národ. Španělský národ, který přijel do Kostnice později, měl své sídlo v klášteře augustiniánů, nacházejícího se u dnešního kostela Svaté Trojice.

V národech se jejich členové předběžně radili a pak jejich zástupci o rozhod- nutích hlasovali.

Volby papeže v r. 1417 se poprvé vedle kardinálů zúčastnili také zástupci národů. Toto ojedinělé opatření mělo zajistit širokou akceptaci nově zvoleného papeže.