Od Rhodu až po Rigu a od Corku až po Lisabon cestovali lidé v letech 1414-1418 na koncil do Kostnice. V ulicích města bylo slyšet mnoho jazyků, lidé různých kultur směňovali na trzích své zboží. Na koncil přišli v doprovodu svých světských nebo církevních pánů také četní hudebníci a přivezli s sebou své melodie. V Kostnici se setkávali, naslouchali si a podíleli se o svoje dovednosti.

Díky velkému počtu návštěvníků, kteří se ze všech stran hrnuli do města, se stala Kostnice centrem vědění a místem soužití mnoha národů a tím i místem evropského setkávání v pravém slova smyslu.