"Kunstfonds Konzil"

Na podporu dobrovolných kulturních aktivit v Kostnici během koncilního jubilea byl vytvořen fond města Kostnice „Kunstfonds Konzil". Fond každoročně podporuje záměry v oblasti umění a kultury během koncilního jubilea, spadajícího do let 2014 – 2018, i současnou uměleckou výměnu názorů k tématu Kostnický koncil. Fond je dotován každoročně minimálně částkou 50.000 eur.

Pod heslem „Evropa hostem v Kostnici" slouží tento fond k podpoře kulturních projektů, které vytvoří místa a možnosti (mezi)kulturních setkání. Fond podporuje kreativní procesy, které sbližují osoby podnikající v oblasti kultury s obyvateli města Kostnice a jeho návštěvníky. Kromě toho má být prostřednictvím dotovaných projektů umožněn kulturní transfer a pozitivně ovlivněno myšlení překračující hranice států.

Hlavním tématem roku 2015 je „spravedlnost", symbolizovaná Janem Husem. Jeho osobnost, jeho učení a hodnoty stejně jako den jeho smrti, který bude 6. července 2015 připomínán po šestisté, budou středem pozornosti během diskurzu k velkým tématům spravedlnost a tolerance.

Otázka „Co je spravedlivé?" není rozhodována jen v oblasti ekonomiky a práva. K jejímu zodpovězení je třeba také diskusí v symbolických systémech jako je umění a jazyk. Budou reflektovány normy i rozdíly a budou prezentována řešení a podněty, jak naše společnost tematizuje sociální konflikty a jak o nich diskutuje. Projekty, které budou finančně podpořeny, mají k tomuto veřejně-politickému diskurzu přispět.
Podnětem k zamyšlení mohou být současná témata jako např. zacházení s novými médii, s moderním kacířstvím a se svobodou uplatňovanou na webových stránkách.
Konečným termínem podání žádosti u fondu města Kostnice pro rok 2015 je 30. květen 2014. Fond podporuje projekty, které budou realizovány v roce 2015.

Formuláře žádostí a směrnice o poskytování podpory lze stáhnout na stránkách www.konstanz.de, Kulturbüro (dále úřad kultury) nebo www.konstanzer-konzil.de nebo je lze vyzvednout na úřadě kultury města Kostnice. O přidělení finančních prostředků z fondu rozhoduje odborná porota, složená z externích odborníků, expertů ze správního orgánu a zástupců městké rady v létě r. 2014.
Vypsání projektů roku 2016 bude oznámeno v listopadu 2014. Konečným termínem podání bude 30. květen 2015.

Další informace Vám poskytne Kulturbüro (úřad kultury) Konstanz, Tel. 0049 7531 900-900, www.konstanz.de, kulturbuero@stadt.konstanz.de

Kritéria podpory

Žádost o finanční prostředky z KUNSTFONDS KONZIL 2014-2018