V listopadu 1414 přijel do Kostnice Mistr Jan Hus, jeden z nejznámějších soudobých kritiků církve, aby mohl před koncilem vystoupit s obhajobou svého učení. Ubytoval se v domě „U červeného džbánu". I když měl glejt krále Zikmunda, byl krátce po příjezdu zatčen a poté během vazby opakovaně vyslýchán. 6. července 1415 byl v kostnickém Münsteru odsouzen jako kacíř a před branami města upálen.

Jeho přítel Jeroným Pražský přijel do Kostnice, aby Husovi při jeho obraně pomohl. Přenocoval jen několik metrů odtud v domě „U delfína". Po pokusu

o útěk, odvolání svých myšlenek a následném stažení tohoto odvolání postihl Jeronýma nakonec stejný osud jako jeho přítele: 30. května 1416 byl také on upálen.

Aby se zabránilo uctívání jejich ostatků jako relikvií a aby byl potlačen jejich myšlenkový odkaz, byl popel obou reformátorů spolu s jejich zbylými svršky hozen do Rýna. Přesto se jejich ideje prostřednictvím husitského hnutí rychle

po Evropě rozšířily.