Kostnický koncil nebyl jen církevním shromážděním. Tohoto největšího kongresu středověku se zúčastnilo také mnoho vysoce postavených světských zástupců, a tak se v té době stala Kostnice místem, kde byla přijata rozhodnutí dalekosáhlého dopadu. V roce 1415 a 1417 se zde paralelně ke koncilu konaly dva říšské sněmy.

Zde, na Horním náměstí (Obermarkt), místu soudních jednání ve středověku, udělil král Zikmund v roce 1417 purkrabímu Friedrichu von Zollern markrabství Braniborsko v léno. Scéna je v nádherných barvách znázorněna na domě

U vysokého přístavu (Zum Hohen Hafen) a informuje o jednom z mnohých necírkevních jednání během koncilu.

Na fresce je několikrát zobrazen také znak města Kostnice. Jako poděkování za úspěšnou organizaci koncilu obohatil král Zikmund znak o červený podélný pruh. Tento takzvaný „krvavý pruh" symbolizuje právo města vykonávat

v městské čtvrti Petershausen trest smrti. Kromě toho udělil Zikmund Kostnici právo pečetit červeným voskem a privilegium mít vlastní trumpetisty. Na to se ještě dnes odvolává řada kostnických hudebních spolků.