Ve městě žilo kolem roku 1400 asi 7.000 obyvatel. Během koncilu v letech 1414 – 1418 zde pobývalo dodatečně až 20.000 lidí. O tyto hosty bylo třeba se postarat. Pro jejich zaopatření předměty denní potřeby podali kostničtí obyvatelé opravdový mistrovský výkon. Produkty byly z větší části regionálního původu, ale byly dováženy také ryby z Gardského jezera a víno z Itálie a Alsaska. Kromě toho přiváželi kupci do Kostnice delikatesy a luxusní zboží z celé Evropy, tak např. krétské víno a jiné lahůdky. Rychle byly nastaveny maximální ceny potravin a za hostinské pokoje, aby tyto nekontrolovaně nestoupaly.

Výhodně položené město u Bodamského jezera lákalo také mnohé řemeslníky a poskytovatele služeb, kteří doufali v dobré výdělky. S jejich pomocí bylo možné zásobovat všechny hosty a plnit jejich přání.